ἀγέλη

ἀγέλη:
(1) herd or oxen or cattle,
(2) a herd or company,
(3) a flock of

Part of Speech: noun feminine

Latin: grex

Syriac: ܒܩܪ

Matthew 8:30

ην δε μακραν απ αυτων αγελη χοιρων πολλων βοσκομενη

KJV
And there was a good way off from them an herd of many swine feeding.

NIV
Some distance from them a large herd of pigs was feeding.

Vulgate
erat autem non longe ab illis grex porcorum multorum pascens

Peshitta
ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܗܰܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒ݁ܰܩܪܳܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܪܳܥܝܳܐ܂

אית הוא דין להל מנהון בקרא דחזירא סגיאא דרעיא܂

Mark 5:11

ην δε εκει προς τα ορη αγελη χοιρων μεγαλη βοσκομενη

KJV
Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding.

Vulgate
erat autem ibi circa montem grex porcorum magnus pascens

Peshitta
ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܠܘܳܬ݂ ܛܽܘܪܳܐ ܒ݁ܰܩܪܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ ܕ݁ܪܳܥܝܳܐ܂

אית הוא דין תמן לות טורא בקרא רבתא דחזירא דרעיא܂

Mark 5:13

και επετρεψεν αυτοις ευθεως ο ιησους και εξελθοντα τα πνευματα τα ακαθαρτα εισηλθον εις τους χοιρους και ωρμησεν η αγελη κατα του κρημνου εις την θαλασσαν ησαν δε ως δισχιλιοι και επνιγοντο εν τη θαλασση

KJV
And forthwith Jesus gave them leave. And the unclean spirits went out, and entered into the swine: and the herd ran violently down a steep place into the sea, (they were about two thousand;) and were choked in the sea.

Vulgate
et concessit eis statim Iesus et exeuntes spiritus inmundi introierunt in porcos et magno impetu grex praecipitatus est in mare ad duo milia et suffocati sunt in mare

Peshitta
ܘܰܐܦ݁ܶܣ ܠܗܽܘܢ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܪܽܘܚܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܒ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ ܘܪܶܗܛܰܬ݂ ܗܳܝ ܒ݁ܰܩܪܳܐ ܠܰܫܩܺܝܦ݂ܳܐ ܘܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܪܶܝܢ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܘܶܐܬ݂ܚܰܢܰܩܘ ܒ݁ܡܰܝܳܐ܂

ואפס להון ונפק רוחא הלין טנפתא ועל בחזירא ורהטת הי בקרא לשקיפא ונפלת בימא איך תרין אלפין ואתחנקו במיא܂

Luke 8:32

ην δε εκει αγελη χοιρων ικανων βοσκομενων εν τω ορει και παρεκαλουν αυτον ινα επιτρεψη αυτοις εις εκεινους εισελθειν και επετρεψεν αυτοις

KJV
And there was there an herd of many swine feeding on the mountain: and they besought him that he would suffer them to enter into them. And he suffered them.

Vulgate
erat autem ibi grex porcorum multorum pascentium in monte et rogabant eum ut permitteret eos in illos ingredi et permisit illos

Peshitta
ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܒ݁ܰܩܪܳܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܪܳܥܝܳܐ ܒ݁ܛܽܘܪܳܐ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܢܰܦ݁ܶܣ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܚܙܺܝܪܶܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܘܰܐܦ݁ܶܣ ܠܗܽܘܢ܂

אית הוא דין תמן בקרא דחזירא סגיאא דרעיא בטורא ובעין הוו מנה דנפס להון דבחזירא נעלון ואפס להון܂

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.