ἀδίκως

ἀδίκως:
(1) unjustly,
(2) undeserved,
(3) without fault

Part of Speech: adverb

Latin: iniuste

Syriac: ܥܘܠ

1 Peter 2:19

τουτο γαρ χαρις ει δια συνειδησιν θεου υποφερει τις λυπας πασχων αδικως

KJV
For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully.

Vulgate
haec est enim gratia si propter conscientiam Dei sustinet quis tristitias patiens iniuste

Peshitta
ܠܗܳܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܛܽܠ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ ܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢ ܥܳܩܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܝܳܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܥܰܘܠܳܐ܂

להלין גיר אית להון טיבותא קדם אלהא לאילין דמטל תארתא שפירתא מסיברין עקתא דאתין עליהון בעולא܂

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.