ἀδικέω, ἀδικεῖν

ἀδικέω, ἀδικεῖν:
(1) absolutely
(a) to act unjustly or wickedly, to sin
(b) to be a criminal, to have violated the laws in some way
(c) to do wrong
(d) to do hurt
(2) transitively
(a) to do some wrong or sin in some respect
(b) to wrong some one, act wickedly towards him
(c) to hurt, damage, harm

Part of Speech: verb

Latin:
(1) inique gerere
(2) iniuriam accipere
(3) iniuriam facere
(4) iniuriam pati
(5) laedere
(6) nocere

Syriac:
(1) ܠܐ ܥܘܠ (no wrong, no harm)

(2) ܠܐ ܗܪ (not harm, not hurt)

(3) ܩܛܪ (violence, mistreated)

(4) ܥܠܒ (wrong, defraud)

Matthew 20:13

ο δε αποκριθεις ειπεν ενι αυτων εταιρε ουκ αδικω σε ουχι δηναριου συνεφωνησας μοι

KJV
But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a penny?

Vulgate
at ille respondens uni eorum dixit amice non facio tibi iniuriam nonne ex denario convenisti mecum

Peshitta
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܰܒ݂ܪܝ ܠܳܐ ܡܰܥܘܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܳܟ݂ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܪ ܩܰܨܬ݁ ܥܰܡܝ܂

הו דין ענא ואמר לחד מנהון חברי לא מעול אנא בך לא הוא בדינר קצת עמי܂

Luke 10:19

ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ.

Textus Receptus
ιδου διδωμι υμιν την εξουσιαν του πατειν επανω οφεων και σκορπιων και επι πασαν την δυναμιν του εχθρου και ουδεν υμας ου μη αδικησει

KJV
Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you.

Vulgate
ecce dedi vobis potestatem calcandi supra serpentes et scorpiones et supra omnem virtutem inimici et nihil vobis nocebit

Peshitta
ܗܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܳܝܫܺܝܢ ܚܘܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܥܶܩܰܪܒ݂ܶܐ ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܐ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܢܰܗܰܪܟ݂ܽܘܢ܂

הא יהב אנא לכון שולטנא דהויתון דישין חוותא ועקרבא וכלה חילה דבעלדבבא ומדם לא נהרכון܂

Acts 7:24

και ιδων τινα αδικουμενον ημυνατο και εποιησεν εκδικησιν τω καταπονουμενω παταξας τον αιγυπτιον

KJV
And seeing one of them suffer wrong, he defended him, and avenged him that was oppressed, and smote the Egyptian:

Vulgate
et cum vidisset quendam iniuriam patientem vindicavit illum et fecit ultionem ei qui iniuriam sustinebat percusso Aegyptio

Peshitta
ܘܰܚܙܳܐ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܶܬ݁ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܒ݁ܰܩܛܺܝܪܳܐ ܘܬ݂ܰܒ݂ܥܶܗ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܶܗ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܶܨܪܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܣܟ݁ܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ܂

וחזא לחד מן בני שרבתה דמתדבר בקטירא ותבעה ועבד לה דינא וקטלה למצריא הו דמסכל הוא בה܂

1 Corinthians 6:7

ηδη μεν ουν ολως ηττημα εν υμιν εστιν οτι κριματα εχετε μεθ εαυτων διατι ουχι μαλλον αδικεισθε διατι ουχι μαλλον αποστερεισθε

KJV
Now therefore there is utterly a fault among you, because ye go to law one with another. Why do ye not rather take wrong? why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded?

Vulgate
iam quidem omnino delictum est in vobis quod iudicia habetis inter vos quare non magis iniuriam accipitis quare non magis fraudem patimini

Peshitta
ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܩܢܽܘܡܟ݂ܽܘܢ ܚܳܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܠܒ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܠܙܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ܂

מן כדו הכיל קנומכון חבתון לכון דדינא חד עם חד אית לכון מטל מנא גיר לא מתעלבין אנתון ומטל מנא לא מתגלזין אנתון܂

This entry was posted in Α and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.