ἀθετέω, ἀθετεῖν

ἀθετέω, ἀθετεῖν:
(1) to do away with, to set aside, disregard
(2) to thwart the efficacy of anything, nullify, make void, frustrate
(3) to reject, to refuse, to slight

Part of Speech: verb

Latin:
(1) abiicere
(2) contristare
(3) irritum facere
(4) reprobare
(5) spernere

Syriac: ܓܠܙ (deprive, deny, defraud)

Mark 6:26

καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεὺς, διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους οὐκ ἠθέλησεν αὐτήν ἀθετῆσαι.

Textus Receptus
και περιλυπος γενομενος ο βασιλευς δια τους ορκους και τους συνανακειμενους ουκ ηθελησεν αυτην αθετησαι

KJV
And the king was exceeding sorry; yet for his oath’s sake, and for their sakes which sat with him, he would not reject her.

Vulgate
et contristatus rex propter iusiurandum et propter simul recumbentes noluit eam contristare

Peshitta
ܘܟ݂ܶܪܝܰܬ݂ ܠܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝ ܠܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܣܡܺܝܟ݂ܶܐ ܠܳܐ ܨܒ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܓ݂ܠܙܺܝܗ܂

וכרית לה סגי למלכא מטל דין מומתא ומטל סמיכא לא צבא דנגלזיה

Also see Mark 7:9
Luke 7:30
Luke 10:16
John 12:48
1 Corinthians 1:19
Galatians 2:21
Galatians 3:15
1 Thessalonians 4:8
1 Timothy 5:12
Hebrews 10:28
Jude 8

This entry was posted in Α and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.