ἁγιωσύνη

ἁγιωσύνη:
(1) majesty,
(2) holiness
(3) moral purity

Part of Speech: noun feminine

Latin:
(1) sanctificatio
(2) sanctitas

Syriac: ܩܕܫ

Chinese:
(1) 成为圣洁
(2) 圣善
(3) 成圣

Romans 1:4

του ορισθεντος υιου θεου εν δυναμει κατα πνευμα αγιωσυνης εξ αναστασεως νεκρων ιησου χριστου του κυριου ημων

KJV
And declared to be the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead:

Vulgate
qui praedestinatus est Filius Dei in virtute secundum Spiritum sanctificationis ex resurrectione mortuorum Iesu Christi Domini nostri

Peshitta
ܘܶܐܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܒ݁ܪܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܚܺܝܠ ܘܰܒ݂ܪܽܘܚ ܩܕ݂ܽܘܫ ܕ݁ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ܂

ואתידע ברא דאלהא בחיל וברוח קדוש דקם מן בית מיתא ישוע משיחא מרן܂

CUV(Simplified)
圣善的灵说,因从死里复活,以大能显明是神的儿子。

2 Corinthians 7:1

ταυτας ουν εχοντες τας επαγγελιας αγαπητοι καθαρισωμεν εαυτους απο παντος μολυσμου σαρκος και πνευματος επιτελουντες αγιωσυνην εν φοβω θεου

KJV
Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.

Vulgate
has igitur habentes promissiones carissimi mundemus nos ab omni inquinamento carnis et spiritus perficientes sanctificationem in timore Dei

Peshitta
ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܗܳܠܶܝܢ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܶܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܝ ܢܕ݂ܰܟ݁ܶܐ ܢܰܦ݂ܫܰܢ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܛܰܡܐܘܽܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܘܰܕ݂ܪܽܘܚܳܐ ܘܢܶܦ݂ܠܽܘܚ ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

מטל דאית לן הכיל הלין מולכנא חביבי נדכא נפשן מן כלה טמאותא דבסרא ודרוחא ונפלוח קדישותא בדחלתא דאלהא܂

CUV (Simplified)
亲爱的弟兄啊,我们既有这等应许,就当洁净自己,除去身体、灵魂一切的污秽,敬畏神,得以成圣

1 Thessalonians 3:13

εις το στηριξαι υμων τας καρδιας αμεμπτους εν αγιωσυνη εμπροσθεν του θεου και πατρος ημων εν τη παρουσια του κυριου ημων ιησου χριστου μετα παντων των αγιων αυτου

KJV
To the end he may stablish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints.

Vulgate
ad confirmanda corda vestra sine querella in sanctitate ante Deum et Patrem nostrum in adventu Domini nostri Iesu cum omnibus sanctis eius amen

Peshitta
ܘܰܢܩܰܝܶܡ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ ܒ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܰܘܗ݈ܝ܂ ܀܀

ונקים לבותכון דלא רשין בקדישותא קדם אלהא אבון במאתיתה דמרן ישוע משיחא דעם כלהון קדישוהי܂

CUV (Simplified)
好使你们当我们主耶稣同他众圣徒来的时候,在我们父神面前,心里坚固,成为圣洁,无可责备。

This entry was posted in Α and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.