αἱμοῤῥέω ; αἱμορροεῖν

αἱμοῤῥέω ; αἱμορροεῖν :
(1) to suffer from a flow of blood;
(2) to have a discharge of blood;
(3) to lose blood

Part of Speech: verb

Latin: sanguinis fluxum pati

Syriac: ܪܕܐ (flow) ; ܕܡ (blood)

Matthew 9:20

και ιδου γυνη αιμορροουσα δωδεκα ετη προσελθουσα οπισθεν ηψατο του κρασπεδου του ιματιου αυτου

KJV
And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment:

Vulgate
et ecce mulier quae sanguinis fluxum patiebatur duodecim annis accessit retro et tetigit fimbriam vestimenti eius

Peshitta
ܘܗܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܡܳܗ ܫܢܺܝܢ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪܶܐ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܶܣܬ݁ܪܶܗ ܘܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܩܰܪܢܳܐ ܕ݁ܰܠܒ݂ܽܘܫܶܗ܂

והא אנתתא דרדא הוא דמה שנין תרתעסרא אתת מן בסתרה וקרבת לקרנא דלבושה܂

This entry was posted in Α and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.