ἀγραυλέω, ἀγραυλειν

ἀγραυλέω, ἀγραυλειν:
(1) to live in the fields, be under the open sky, even at night

Part of Speech: verb

Latin: vigilare

Luke 2:8

και ποιμενες ησαν εν τη χωρα τη αυτη αγραυλουντες και φυλασσοντες φυλακας της νυκτος επι την ποιμνην αυτων

KJV
And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night.

NIV
And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night.

NASB
In the same region there were some shepherds staying out in the fields and keeping watch over their flock by night.

Vulgate
et pastores erant in regione eadem vigilantes et custodientes vigilias noctis supra gregem suum

Peshitta
ܪܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܫܪܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪܥܝܳܬ݂ܗܽܘܢ܂

רעותא דין אית הוו בה באתרא דשרין הוו תמן ונטרין מטרתא דלליא על מרעיתהון܂

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.